آناهیتا ایزدی پارسا ، قطعات کلاسیکی برای ویلنسل را به عنوان آغازگر جشن چراغ ۱۳۹۵ نواخت.