• نمایش : ۹۸ دفعه
 • موضوع : وبلاگ
 • نمایش : ۱۳۵ دفعه
 • موضوع : وبلاگ
 • نمایش : ۴۳۱ دفعه
 • موضوع : وبلاگ
 • نمایش : ۴۸۳ دفعه
 • موضوع : وبلاگ
چراغ ۹۶ روشن شد
 • نمایش : ۶۱۸ دفعه
 • موضوع : وبلاگ
نخستین مراسم شبِ چراغ ، با تقدیر از برگزیدگان چراغ۹۵ در شبی بارانی درست ۷ روز پس از یلدا با حضور جمعی از مروجان علم و دست اندرکاران ترویج علم برگزار شد.
 • نمایش : ۴۸۷ دفعه
 • موضوع : وبلاگ
طبق قرار، در شب یلدا، بیانیه ی هیات داوران جایزه ی چراغ ، منتشر میشود.متن بیانیه ی هیات داوران و معرفی برگزیدگانِ چراغ۹۵ را اینجا مطالعه کنید.
 • نمایش : ۵۱۷ دفعه
 • موضوع : وبلاگ
در شب یلدای امسال نخستین دوره از جایزه ی چراغ ، آغاز میشود و نخستین برندگان این جایزه معرفی میگردد.
 • نمایش : ۵۴۶ دفعه
 • موضوع : وبلاگ