در این صفحه با افراد ، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که با جایزه چراغ همراهی کرده و آن را حمایت کرده‌اند آشنا میشوید. اگر شما هم میتوانید و تمایل دارید از جایزه چراغ در سال جاری حمایت کنید ، با ما تماس بگیرید.